DET ER IKKE MULIG Å OPPLEVE GUDS KJÆRLIGHET OG NÅDE OM MAN IKKE VIL BØYE SEG FOR HANS GODE VILJE

Gud gjør altså ikke forskjell på folk. Han har lagt frem for oss det gode og det onde og har sendt sin egen Sønn som bare taler sannhet og er verdens lys.

Den menneskelige sanselige kjærligheten holder som regel ikke mål, Guds ord avslører den for oss. Fornekter man Gud, Hans bud, forskrifter og rettferdighet, så blir vår kjærlighet avslørt som avstumpet og egoistisk betonet. Ekte kjærlighet er nøye knyttet til sannheten. Kjærlighet til sannheten gir nåde hos Gud. Guds ord er sannhet!

Vår kjærlighet og forhold til sannheten blir pulverisert av den levende Gud ord. Når Han skrur på lyset og vi får se våre gjerninger i lys av sannhetens ord så kan vi raskt forstå disse ting. Når hans lys settes på må mørket vike, da blir urett, umoral og egoisme avslørt. Jakobs brev kapittel 3 og 4 sier litt om dette.


Mennesket kan få en ny Ånd. Sannghetens Ånd som kjenner alle ting og som er vokter av Guds gode vilje. Da må mennesket først bøye seg ved Golgata kors og erkjenne at Jesus Kristus er Guds egen Sønn og verdens frelser.

Esek 36,26 Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. 

1 Kor 1,18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. 18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.

Joh 1,12-13 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, 13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud

 

 

1 Kor 12,31 Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei.
1 Kor 13,1-13 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet. 4 Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, 5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde; 6 den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet; 7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 8 Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende. 9 For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis; 10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige. 12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent. 13 Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

 

EN SANG OM GUDS NÅDE

Anni Frimann tilhører det samme husfellesskapet som meg og vi synger en del sammen.