OG VANNFLOMMEN KOM OG TOK DEM ALLE!
Matt 24,39 og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.

Å FORBLI I ET RELIGIØST MILJØ SOM IKKE ADVARER MOT SYND OG URETT, ER LIVSFARLIG MED TANKE PÅ HVOR VI SKAL TILBRINGE EVIGHETEN.

MENIGHETEN ER ET STED FOLKET SKAL FÅ VITE DEN USMINKEDE SANNHETEN.

Ekte omvendelse betyr at vi skal tro på den Herre Jesus Kristus. Komme til sannhets erkjennelse og omvende oss fra syndens vei. Vi lar oss døpe til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Vi blir en Jesu Kristi disippel Vi går over fra satans makt og til Gud ved tro og Guds nåde. Vi er frelst fra det onde

Vi blir flyttet inn i et liv der vi skal søke Guds rettferdighet og lære hverandre å holde alt Jesus Kristus har befalt oss. Derfor er bibelen fullstappet med formaninger. Vokt deg for ulv i fåreklær, de som ikke bruker denne side av Guds ord, men kun er opptatt av å forvrenge Herrens påbud. Vannflomme kom og tok dem alle på Noah's tid.

La oss lytte til hva Herrens ord formaner oss til i vår tid, så vi ikke blir latt tilbake. Når Guds basun lyder over denne verdens synd og ondskap og Sønnen kommer i himmelens sky for å hente sine hjem, da blir det verre å være tilbake her enn under vannflommen sier Herrens ord.