GUDS SØNN JESUS KRISTUS KOM NED OG TOK SKYLDEN OG STRAFFEN I VÅRT STED. HAN LED KORSETS DØD, MEN STO OPP DEN TREDJE DAG OG VANT EN EVIG SEIER OVER DET ONDE.
Ved Hans død og ved troen på Ham, så har vi del i den samme død og ved Hans oppstandelse har vi del i Hans helliggjorte og evige liv. Død hvor er din seier! Død hvor er din brodd! Takk Jesus!

JESUS KRISTUS HAR TRÅTT INN I VERDEN MED HISTORIENS STØRSTE REDNINGSAKSJON OG HAN FULLFØRTE TIL MINSTE DETALJ

Han påtok seg oppgaven å redde menneskene fra den onde og Han ofret seg selv på korset for at vi skulle unnslippe Guds vrede og dom over all ondskap. Jesus er Guds kjærllighet og Sannheten i en og samme person og Han fullførte sitt oppdrag ned til minste detalj. Han ga sitt liv for at du og jeg skulle få tilgitt alle våre synder og slippe fri.

1 Kor 1,18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. 18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.

Joh 1,12-13 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett* til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, 13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.