BØNN ER VÅR DIREKTE FORBINDELSE MED DEN LEVENDE GUD

NOEN SKRIFTSTEDER I BIBELEN SOM OMHANDLER BØNNENS MAKT

Matt 18,19 Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen. 

Matt 6,5-6 Og når du ber, skal du ikke være som hyklerne. For de elsker å be når de står i synagogene og på gatehjørnene, slik at de kan vise seg for menneskene. Sannelig sier Jeg dere: De har alt fått sin lønn. 6 Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt! Og når du har lukket døren din, skal du be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst*.

Matt 6,9 Derfor skal dere be slik: Fader vår, Du som er i himmelen, helliget være Ditt navn. 10 komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; 11 gi oss idag vårt daglige brød; 12 og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; 13 og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. .

Matt 7,7 Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere.

Matt 9,38 Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til Sin høst."
Matt 18,19 Igjen sier Jeg* dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i himmelen.

Matt 26,41 Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig."

Mark 13,33 Vær på vakt, våk og be! For dere vet ikke når tiden er der.

Luk 6,28 velsign dem som forbanner dere, og be for dem som utnytter dere på en ondsinnet måte.

Luk 11,1 Mens Jesus var på et sted og bad, hendte det da Han var ferdig, at en av disiplene Hans sa til Ham: "Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine."

Luk 11,9 Derfor sier Jeg dere: Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet opp for dere.

Joh 15,7 Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere* be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

Apg 8,22 Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Gud om at ditt hjertes onde tanke kanskje kan bli deg tilgitt.

Ef 6,18-19 Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige, 19 og be også for meg, at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent hemmeligheten i evangeliet,

Kol 4,3 Be også for oss, at Gud vil åpne en dør for Ordet, så vi kan tale Kristi hemmelighet, den som jeg også er i lenker for,
Jak 5,16 Bekjenn overtredelsene* for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.