FRELSEN ER UTELUKKENDE AV GUDS GRENSELØSE NÅDE OG KJÆRLIGHET

AV NÅDE BLIR VI FRELST!  VED NÅDE OG SANNHET BLIR VI BEVART! 
Mennesket lå der i sin skam, bøyet ned i synd og urett og de ropte til Gud om frelse og nåde. Så kom Jesus med sin salveolje, nåde og fred; Reis deg du arme synder, Jeg gir deg nåde og sannhet! Vend om! Kom inn i mitt ord og sannheten skal sette deg fri!

Joh 1,17 for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Sal 85,11 Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre.
Sal 89,15 Rettferd og rett er din trones grunnvoll; nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. Joh 1,14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.
Sal 86,15 Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet.

Joh 3,16-21 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.

Joh 1,12-13 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. 

Rom 8,14 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 

Joh 8,31-36 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, 32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. 33 De svarte ham: Vi er av Abrahams ætt og har aldri vært noens træler; hvorledes kan da du si: I skal bli fri? 34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. 35 Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.