HAN FORLOT DE 99 SELVRETTFERDIGE OG GIKK ETTER DET FORTAPTE FÅR

JESUS BRYR SEG OVERHODET IKKE OM DE SELVRETTFERDIGE. HAN KOM IKKE FOR Å FRELSE DEM OG HAN FORLOT DEM FOR Å HJELPE DEM SOM VAR UNDERTRYKTE OG LED ODT.

JESUS GIKK I FRA ALLE DE SELVRETTFERDIGE FOR Å HJELPE DET ENE FÅRET SOM LED ONDT.
Det ene fåret som alle trodde de brød seg om. Det ene fåret som alle mente de hadde så stor kjærlighet til. Det ene fåret som opplevde helvete på jord fordi ingen egentlig forsto hvordan det hadde det. Det ene fåret som gikk rundt i ensomhet i kalle vær og vind. det ene fåret som var regnet som et utskudd. Det ene fåret som ble skubbet vekk. Det ene fåret som alltid fikk skylda på tross av at det hadde gjort akkurat det samme som alle de andre. Det ene fåret som alle så lett ble med og mobbet. Det ene fåret som aldri forsto noen ting. Det ene fåret som alltid missforsto. Det ene fåret som alltid endte opp med å bli sint. Det ene fåret som ingen forsto fordi det til slutt rømte eller forlot den store flokken av selvrettferdige og selvskrytende. Det ene fåret som søkte den ene virkelige venn som brydde seg. Det ene fåret som ble et utskudd fordi det bare hadde en eneste venn eller muligens ingen. Det ene fåret som ble regnet som evneveikt, ikke tilpasningsdyktig og sykt. Det ene fåret som ikke hadde lært seg å tåle urett på samme måte som alle de andre. Det ene fåret som fikk den ene diagnosen etter den andre kastet etter seg. Det ene fåret som ikke fikk oppleve den dype kjærligheten og rettsforståelsen det trengte fordi de ansvarlige ikke ville ha med Guds kjærlighet å gjøre. Det ene fåret som måtte lide pga andres egoisme eller favorisering.

Det ene fåret som djevelen hadde plukket seg ut til alle de selvrettferdige og selvskrytende kjærlighetsfantomer som ikke ville ha med Gud å gjøre. Det ene offeret som de 99 selvrettferdige var helt avhengige av å kunne herse med for å kunne slå hverandre på skuldrene av hvor kjærlige de var. Det ene fåret som makter og myndigheter, denne verdens herrer og ondskapens åndehær i himmelrommet herset med. Det ene offeret som enten ble diagnostisert eller medisinert ned eller som til slutt endte opp som alkoholiker eller rusmisbruker. Det ene offeret som tok sitt liv eller skjøt seg ut av sin fortvilte situasjon. Det ene offeret som gjorde at kriminalitet og vold nådde nye høyder. Det ene fåret som alle sviktet. Det får som ingen religiøs eller verdslig makt kunne redde. Det fortapte får!

Det ene fåret som bare Jesus alene til slutt kunne redde. Det ene fåret som folket trengte åpenbaring fra himmelens Gud for å redde. Det ene fåret som folket trengte Guds dypeste kjærlighet for å redde. Det ene fåret som folket trengte Guds rettferdighet for å redde. Det ene fåret som Jesus alltid var på jakt etter å redde. Det ene fåret som Jesus Kristus ville lære oss å ta vare på. Det ene fåret som Gud ville lære oss å redde fra den onde. Det ene fåret som blir et resultat av at de 99 følger denne verdens Gud. Det ene fåret som Jesus elsket og lot alle helvetes makter gå løs på seg selv for å redde. Det ene fåret som Jesus ga sitt liv på korset for å redde.

Joh 10,11-15 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir Sitt liv for sauene. 12 Men en leiekar, en som ikke er hyrde og som ikke eier sauene, når han ser ulven komme, forlater han sauene og flykter. Og ulven kaster seg over sauene og sprer dem. 13 Leiekaren flykter fordi han er en leiekar og ikke har omsorg for sauene. 14 Jeg er den gode hyrde, Jeg kjenner Mine, og Jeg er kjent av Mine. 15 Som Faderen kjenner Meg, slik kjenner også Jeg Faderen. Jeg gir Mitt liv for sauene.

Ef 6,10-20 For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, 15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord, 18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, 19 og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet, 20 for hvis skyld jeg er sendebud i lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale.