DEN INDRE STEMMEN

DEN INDRE STEMMEN?
Hva er det for noe? Guds ord lærer oss om den. Det blir for omfattende å ta fram alt hva Guds ord sier om dette, men jeg skal dele med dere hvordan Herren har lært meg disse ting.

Før jeg ble frelst så lyttet jeg til den indre stemmen som gjorde at jeg tok dårlige valg, det førte til synd og urett, men jeg forsto det ikke før etterpå. Men så ble jeg frelst og fikk den Hellige Ånd inn i mitt liv. En annen røst kom inn i mitt liv, en mild røst som ville advare meg. Den Hellige Ånd, Sannhetens Ånd som verden ikke kan få. En ny indre røst som ledet meg til Guds ord. Der jeg kunne etter hvert forstå og verifisere hvor de indre røstene kom fra.

Den indre stemmen, magefølelsen. Hva var det? Hvem talte? Var det mitt ego og lyster? Var det den ondes brennende piler? Var det den onde på silketøfler? Var det åndsmakter som ville binde oss i dyp synd og vederstyggeligheter eller ondskap?

Eller var det Gud som ville hjelpe meg til å velge rett? Hvor kom forslagene fra? Hvor kom ideen fra? Hvor kom lysten fra? Hvem skulle kunne hjelpe meg til å forstå det?

De som ikke har villet ta i mot Jesus Kristus som frelser og Herre i sine liv og stille seg i Guds lys vil ikke forstå disse ting. De har stilt seg selv utenfor Guds hjelp og stoler på sin egen forstand. Gods ord advarer oss om bare å stole på vår egen forstand. Guds Ånd kaller også på dem som er utenfor, men røsten er så mild at de bare avfeier den. De setter sin lit til sin egen forstand og søker ikke Guds visdom. De blir lurt og tror djevelen og mørkets makter på at du kan stole på magefølelsen. Det er der så mange går feil. Da vil helvetes porter før eller siden åpne seg på vid gap fordi de ikke ville inn i Guds lys og ta imot tilrettevisning fra Guds Ånd og Herrens ord. De ville ikke verifisere sine gjerninger opp mot Guds vilje og Guds bud.

Det er i følge Guds eget ord tre indre røster. En fra oss selv, vårt ego. En fra den onde, djevelen og ondskapens åndehær i himmelrommet. Og en fra Gud. Den siste kan hjelpe og redde oss fra det onde. Vi har også en høylytt ytre røst fra denne verdens herrer som roper på vår oppmerksomhet så de kan leke med våre liv. De røster som vil føre oss på avveie og ødelegge våre liv er ofte sterke og lystbetonet, men også aggressive og farlige.

Fortapelsens avgrunn åpner seg og helvete er løs i eller gjennom menneskers liv, fordi de ikke ville inn i Guds lys og se om våre gjerninger var gjort i Gud. De stilte seg utenfor Guds tilbud om hjelp mot det onde og fortapelsen.

Jesus sier;
Joh 10,11 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Joh 10,27 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.

Joh 1,12-13 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Rom 8,13-17 For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. 14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.