SØK FØRST GUDS RIKE OG HANS RETTFERDIGHET

ALLE DEM SOM TOK I MOT HAM (JESUS KRISTUS) DEM GA HAN RETT TIL Å BLI GUDS BARN 
Joh 1,12-13 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 

Guds ord er nøye på dette punkt. Jesus Kristus og Ham korsfestet er eneste forsonings mulighet mellom Gud og mennesker. I en tid der satan og hans disipler juger ned alt og alle og forvrenger bibelhistorien og det profetiske ord til det ugjenkjennelige, blir det vanskeligere å vanskeligere å se Guds rike på jorden.

Men tilbudet om frelse er like friskt nå som for 2000 år siden, for Gud har gitt mennesket en nådetid til å vende om før dommens dag. Mennesker flest gjør alt for å sikre og forsikre seg mot økonomisk kollaps, men ingenting for å sikre seg mot den kommende Guds vrede over det onde. Mennsket som ikke har bøyd kne for Jesus kristus og har Ham som Herre i sitt liv vil gå fortapt.

Mennesker lar seg lure av djevelen og hans disipler til å si at Gud er ond som ikke stopper det onde. Sannheten er at Han har gjort alt for å frelse oss fra det onde og redde oss fra den kommende vrede og dom over ugudelighet og ondskap.

Hva lytter du til? Lytter du til all løgnpropaganda og denne verdens forskeres galskap, som er i ferd med å ødelegge vår jord? Eller søker du sannheten? 

Sannheten om Guds rike kan ikke søkes bare på det intellektuelle plan for Gud er Ånd. Guds rike må søkes i Ånd og sannhet. Det vil si at man roper til Gud i sitt hjerte og søker Ham i Hans ord, da vil vi finne Ham.

De som leter i Hans ord for å motbevise at Han finnes, vil derimot aldri komme i nærheten av Gud. Det har vi Hans ord på. Himmelens og jordens skaper går ikke i debatt med den ugudelige om sin egen eksistens. Han krever at vi bøyer oss i støvet og innser at vi er fortapt til det onde pga syndefallet i Edens hve. Vi må innse at alle er syndere og fattes Guds ære, dersom vi søker Ham i Ånd og sannhet vil vi finne Ham.

Gud Javhe har gjort mange forsøk på å redde menneskene fra det onde etter syndefallet. Til slutt kommer han oss i møte som Sønnen (Gud åpenbart i kjød) til soning for all verdens synd, Han tok straffen, skylden og dommen på seg og tilbød alle mennesker frelse og forsoning med seg selv. 
Han kom for å frelse det som var fortapt, du og jeg.

Jeg har valgt å ta imot denne livsforsikring som er helt gratis og jeg har fått nye øyne og ører som forstår hva Guds rike er for noe. Jeg har fått Guds egen Ånd blåst inn i mitt liv og jeg har fått del i Guds rike og er sikret for tid og evighet. Jesus har undertegnet verdens beste livsforsikring for meg med sitt eget blod. Han har skrevet opp mitt navn i Livets bok i himmelen og jeg har full beskyttelse mot den annen død som er beredt for satan og alle som ikke ville tro på Ham. Syndens lønn er døden, den annen død.


Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.