ÅNDENS SVERD ER GUDS ORD

GUDS ORD ER SKARPERE ENN NOE TVEEGGET SVERD!

Guds ord underviser oss om at djevelen, maktmennesker og ulv i fåreklær også bruker dette sverdet. De bruker bare den ene siden og de blir avslørt av summen av Guds ord at de ikke er sannheten tro i kjærlighet som Jesus var. Vi ser for eksempel at Jesus bruker begge sider når Han svarer djevelen ute i ørkenen. Han hadde motsvar for å avsløre den onde som brukte Herrens ord i et forsøk på å lure Ham (Luk,2). Og vi ser i Herrens ord at ekte profeter avslører de falske på samme måte.

Derfor sier Jesus noen advarende ord om dette; Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.
Mark 12,24 Jesus sa til dem: Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?

Et maktmenneske som utgir seg for å være drevet av Guds Ånd og Herrens ord, men som i realiteten fører mennesker vill, blir som regel rasende når de blir avslørt av summen av Guds ord. Når deres byggverk blir avslørt raser de mot profetrøsten. Og de bruker alle midler for å fjerne den som er tro mot sannheten.

De som var av et edlere sinn gikk hjem og sjekket om det de hadde hørt var den fulle og hele sannhet. Når de så bruker summen av Guds ord (begge sider av sverdet) for å formane og irettesette dem som misbruker Herrens ord, blir de mobbet. De blir utpekt, og det ropes ut i forsamlingen at de er besjelet med en kritisk ånd. Maktens elite og ulv i fåreklær blir rasende når Herrens ord avslører deres byggverk og de ikke lenger kan herse med folk eller føre dem vill.

Derfor kjære troende venn, forbli blandt dem som går hjem og sjekker med Herrens ord om det du har hørt stemmer. Det er bedre å være alene med Gud, enn å søke godkjennelse hos de villfarne ved å slå av på sannheten.

Sal 118,7-9 Herren er med meg, han er den som hjelper meg, jeg kan rolig se på dem som hater meg. 8 Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. 9 Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.

Hebr 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.