HVA ER GUDS MENIGHET PÅ JORD OG HVEM ER ØVERSTE MYNDIGHET?

GUDS MENIGHET PÅ JORD? 

Er ikke gutteklubben grei eller en gruppe mennesker som er enig med sin pastor eller prest i deres interne kjøreregler og statutter!

Guds menighet på jord er et samlingssted for dem som ønsker å ta vare på sin blodrensede frelste sjel. Guds menighet på jord er sannhetens støtte og grunnvoll. Guds menighet på jord er en plass der den blodrensede frelste sjel skal lære å følge Jesus Kristus i Ånd og sannhet.

Guds menighet er der hvor to eller tre eller fler er samlet i den Herre Jesu Kristi navn for å opphøye Ham som ga sitt liv for at vi kunne bli kjøpt fri. Guds menighet er en samlingsplass der det finnes hyrder som forstår disse ting. Guds menighet er en plass der vi kan ta imot Guds nåde under ydmykhet for sannheten.

Jesus Kristus er hodet for menigheten på jord. Han har innstiftet menigheten og kaller den sitt eget legeme. Øverste autoritet i Guds menighet er altså Herrens eget ord åpenbart ved den Hellige Ånd, sannhetens støtte og grunnvoll!

PAULUS SKRIVER BREV TIL TIMOTEUS OG UNDERVISER OM DISSE TING; 1 Tim 3,1-16 Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. 2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, 3 ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men saktmodig, ikke stridslysten, ikke pengekjær, 4 en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet 5 - men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? - 6 ikke en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle i djevelens dom. 7 Men han skal og ha godt vitnesbyrd av dem som er utenfor, for at han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.

8 Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøyelige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning, 9 sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet. 10 Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige. 11 Likeså skal kvinnene være verdige, ikke baktalende, edruelige, tro i alle ting. 12 Menighets-tjenerne skal være hver én kvinnes mann og styre vel sine barn og sine egne hus. 13 For de som har vært gode menighets-tjenere, vinner sig et godt stade og megen frimodighet i troen på Kristus Jesus.

14 Dette skriver jeg til deg skjønt jeg håper snart å komme til deg, 15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.

Kommentarer

17.02.2015 20:44

Marlen G

2. Eller av de som h fått sitt navn i-skrevet i både Livets Bok -- og i en "kristelig" organisasjon --; hvor medlemmene innsetter hverandre -- etter s dem h lyst. ?

17.02.2015 20:41

Marlen L. S. G

Shalom bror i Jeshua.. ,')
Hvem / hva -- tror du er Guds forsamling -- på det stedet du bor ?
1. Kun bestående av troende -- som h f sitt navn innskrevet i Livets Bok ?
...;