Corona – En SOLID TANKEVEKKER til ALLE!!!!
 
Hei kjære venn!
Hvor mye reflekterer du i disse dager?
Hvor opptatt er du av å finne ut hva som er sant og hvordan ting henger sammen?
Disse spørsmålene er det bare du selv som kan svare på, men jeg har lyst til å hjelpe deg litt på vei igjennom å dele min kunnskap og mine tanker. Jeg skal blant annet fortelle deg hvordan vi mennesker er satt sammen og hva vi må gjøre for å finne ut om en ting er sant eller ikke. Dette vil nøye bli forklart litt lenger ned i min artikkel. Denne artikkelen kommer til å favne over en del viktige saker, derfor er det umulig å lage denne artikkelen kort! Det er SÅ mange ting som henger sammen og som må sees i lys av hverandre for å kunne se ting i større sammenhenger og fra ett visst fugleperspektiv! Men jeg anbefaler deg å lese HELE og jeg skal garantere deg at du vil høre ting du ikke har hørt før, og jeg skal garantere deg at du vil lære nye ting og DET min venn er ALDRI feil!
 
Det første jeg har lyst til å starte med å fortelle deg er hva Corona betyr på latin iflg. Wikipedia:
Dette betyr «krans» eller «ring»!
 
Når man i tillegg ser for seg de bildene av dette såkalte Corona viruset som sirkulerer på nettet av en taggete liten skapning, så blir jeg fristet til å sette disse opplysningene sammen og da ender jeg opp med en «taggete krans»! Dette forklarer hvorfor jeg har limt inn bilde av Jesus som bærer sin taggete tornekrans!
Denne fremstillingen blir på dette tidspunkt en digresjon, men faktisk en ganske viktig en for å sette i gang hele tankespekteret ditt!
Før jeg setter i gang vil jeg si noen få ord slik at rammene settes for denne artikkel! Det første jeg vil si er at mitt motiv for å dele det jeg nå skal gjøre, er at det blant dere som får tilbud om å lese denne artikkel finnes mange mennesker som betyr MYE for meg og som jeg er VELDIG glad i! Jeg ønsker at alle skal få mulighet til å ta del i den kunnskap jeg igjennom en årrekke har opparbeidet meg. Det er ikke med lett hjerte jeg velger å selv sette meg i den offentlige gapestokken slik jeg nå velger å gjøre! Min samvittighet gjør at jeg ikke kommer utenom å gjøre dette til tross for at dette faktisk «koster litt»! Jeg vet at det sikkert vil være en del av dere som kommer til å riste på hodet av mye av det dere leser! Men det betyr ikke nødvendigvis at det jeg skriver er feil….. 
 
Jeg skal berøre flere temaer som for eksempel klimakrisa, globalismen, dyrets merke sett opp imot Bibelens endetidsbeskrivelse, hvordan vi mennesker er satt sammen og hvor viktig funksjon ditt hjerte har!
Jeg kunne sikkert skrevet mye mer og utfylt og forklart alle ting mye mer inngående, men jeg prøver å forkorte så mye jeg kan! Det er helt sikkert også ting jeg har glemt å ta med, men jeg gjør så godt jeg kan! Så, heng på!
Du vil raskt forstå at jeg ikke akter å mene så mye om det media formidler i disse dager, for det kan du selv følge med på hver dag og selv lage deg din egen mening om! Jeg er heller ikke så opptatt av hva den enkelte sier og mener om tidene vi lever i, for jeg er mest opptatt av hva Bibelen forteller oss om de tider vi får nå får oppleve! De fleste har sikkert hørt at Bibelen ikke bare forteller om ting som skjedde for mange tusen år siden, men den forteller også hva som skal skje fremover i tid eller såkalte profetier som er ordet som benyttes i denne sammenheng!
Jeg kan ikke sette meg ned og fortelle deg alle de såkalte profetiene i Bibelen, for da ville min artikkel nesten blitt like lang som Bibelen selv, men jeg skal fortelle deg noen av de aller viktigste!
Profetier er jo det største beviset som benyttes for å vise at Bibelen er sann og ekte!
Når en bok forteller deg om noe som ikke har skjedd enda og disse ting skjer nøyaktig slik boken forteller, gang etter gang etter gang etter gang! Da bør man jo etter hvert feste litt tillit til det som står skrevet!
 
Den første profetien jeg må løfte frem oppfyltes for ca. 2000 år siden når Jesus ble født! Det skulle komme en som skulle snu opp/ned på alle ting og som ville innføre en ny tidsalder, nemlig en såkalt messias eller frelser! Han skulle komme for at det skulle bli mye lettere å innfri kravene som stilles av Gud for å gi tilgang til sitt evige rike! Før Jesus kom så var det lovene som skulle oppfylles for hver enkelt av oss! Den som brøt loven, dømte med sin handling seg selv til ett evig liv utenfor Guds rike! Når Jesus kom «oppfylte» han alle lovene ved å leve sitt liv fullstendig fri for synd! Når han «oppfylte» alle lovene, banet dette vei slik at nåden kunne bli innført! Det er viktig å merke seg at lovene aldri ble opphevet, de ble oppfylt!
De som skal benytte seg av Jesus sitt frelsesverk, må som det beskrives i Bibelen: «Man må med sitt hjerte tro og med sin munn bekjenne at Jesus tok på seg alle dine synder, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Johannes 3:16)!
Siden ALLE mennesker er syndere og INGEN av oss er i stand til å leve ett syndefritt liv, så kan vi anse Jesus som en form for gratisbillett til himmelen! Men det betyr at vi må ydmyke oss for han og slippe han inn i hjertet vårt! Det er SVÆRT VIKTIG å merke seg at nåden KUN gjelder for den som er YDMYK!
Når vi i praksis gjennomfører den troshandlingen vil vi få tilgitt ALLE våre synder og vi får utlevert ett nytt liv! Jesus oppfordrer oss til å la oss døpe ved full neddykking under vann, for da når vi står opp av vannet igjen starter vårt nye liv og vårt gamle liv ligger igjen i glemselens hav i sammen med alle våre tidligere synder! Gud sørger da for at vårt steinhjerte tas ut og ett nytt, rent og hellig hjerte settes inn, det er vårt ansvar å beholde det slik! Dette valg er livsforvandlende og jeg gjennomførte selv dette under ett stevne på Østerbo sommeren 2008! Har til dags dato ikke angret ett sekund på dette valg! Jeg kommer mer tilbake til hva Jesus er, lenger ned i min artikkel! Men jeg må runde av denne profetien med å fortelle at Jesus etter sin fullførte gjerning ble hentet opp til himmelen av sin far og i hans fravær her på jorden, ble Den Hellige Ånd utgytt over hele verden! Dette skjedde på pinsefestens dag og denne skal fungere som vår hjelper frem til Jesus skal komme i skyen og hente sin menighet eller brudeskare opp til himmelen! Den Hellige Ånd er allestedsnærværende og kan påkalles av alle når som helst og hvor som helst!
 
Nå må jeg for spenningens skyld ta frem de «mellom profetiene» som skal oppfylles før den «store» profetien som Bibelen så klart forteller om!
 
Jødene har igjennom hele historien blitt forfulgt, dette fordi de er Guds utvalgte folk og satan HATER dem og ønsker å utrydde flest mulig av disse før de blir frelst! De mistet underveis sitt land Israel (som Gud ga de) og jødene ble spredt over hele verden for ikke å bli utryddet! Det står beskrevet (profetert) at det skal komme en tid hvor jødene igjen skal bli gjenforent med sitt land! Dette skjedde i mai i 1948! DA ble denne profetien oppfylt AKKURAT slik Bibelen beskriver!
 
Neste profeti er at jødene skal fra alle verdens hjørner søke tilbake til sitt hjemland! Dette er en profeti som oppfyltes i 1948 da mange flyttet hjem og som fortsatt pågår for fullt! Spesielt fordi jødene igjen dessverre opplever en større og styggere forfølgelse for hver dag som går! De vender hjem til sin sikre havn fra alle verdens hjørner AKKURAT slik Bibelen profeterer!
 
Neste profeti er at Israel skal bli velsignet!
Denne lille nasjonen som er så lite at de vil kunne få plass i ett fylke her i Norge, har flere ganger blitt forsøkt utslettet av araberne. Hver gang har STORE mirakler iscenesatt av Gud satt en stopper for disse forsøk! I disse dager har dette lille landet krøpet oppover listen over verdens mektigste nasjoner målt i brutto nasjonalprodukt og millitær styrke! Tenk dette lille landet er nå på 8 plass på denne listen! Det skulle egentlig ikke vært mulig! Men Bibelen forteller at slik skal det bli og sånn HAR det blitt! Dette er faktisk helt sykt og skulle egentlig ikke vært mulig!
 
Nå kommer jeg til den profetien som trumfer de fleste andre og som IKKE har blitt oppfylt enda! Hvorfor hundrevis av millioner kristne over hele verden har begynt å vende blikket oppover, vil du snart forstå min venn!
 
FOR!
Det står skrevet i Bibelen at den «GENERASJONEN» som opplever at jødene får tilbake gaven Gud ga de, men som ble fratatt de igjen, nemlig deres fedreland Israel, vil oppleve at Jesus kommer i skyen, for å hente sin menighet eller brudeskare hjem til himmelen!
Tidspunktet for når denne tidsregningen skal starte ble jo kjent for oss i mai 1948!
 
Så neste hemmelighet som må finnes er jo hvordan Bibelen definerer en generasjon!
Svaret på dette finnes i Salme 90 vers 10, der står det slik:
 
Vårt livs dager er sytti år, og når styrken er stor, åtti år.
 
Skjønner du hva dette betyr min venn?
 
La meg sette opp ett regnestykke for deg:
 
1948 + 70 = 2018
1948 + 80 = 2028/2029 (80 er man frem til man runder 81)
 
Bibelen gir oss en tidsluke på 10 år for når denne hendelsen skal finne sted! Nemlig mellom 2018 og 2028/2029!
 
Det står klart skrevet at INGEN kjenner nøyaktig dato og klokkeslett for når dette skal skje, men det står at Jesus skal komme som en tyv gjør om natten! Det vil si når vi minst venter det! Det står også at alle skal være rede i enhver stund for INGEN kjenner dagen for når vår dom skal falle! Ingen av oss er sikret den neste timen en gang!
Når dette er sagt og tidsluken fra 2018 til 2028/2029 er definert, så forklarer jo dette begeistringen som kristne over hele verden føler og jeg er definitivt en av disse. For dette kan faktisk skje NÅR SOM HELST! Dette fordi ALT som skulle skje i forkant HAR skjedd akkurat slik som Bibelen forteller oss! Jeg må nok her få legge inn en liste over de ting som Bibelen forteller skal kjennetegne tiden rett før Jesus kommer igjen i skyen:
 
- Det skal være som i Noa og Lot’s dager! De som ikke kjenner de historiene oppfordres til å lese disse i Bibelen og sammenligne med det samfunn vi har i dag. Det er SKREMMENDE LIKT!
- Det skal være jordskjelv (på 2 dager nå har jeg lest i nyhetene om 3 forskjellige jordskjelv rundt om i verden)
- Det skal være vulkansk aktivitet
- Det skal være sult (Det dør tusenvis av mennesker uten at den rike verden bryr seg)
- Det skal være oversvømmelser
- Det skal være rykter om krig
- Det skal være pest og plager! (Corona pandemi, store branner, flaggermus svermer, gresshoppesvermer som spiser alt i sin vei og tørke for å nevne noe)
 
TENK!
 
VI, ER DEN UTVALGTE GENERASJONEN! 
 
Den som ikke ser og forstår dette må være blant de som Bibelen forteller om og som skal miste kjærligheten til sannheten, de skal tro løgnen og de skal gå fortapt!
 
Gud lar alle disse ting skje fordi han ønsker å vekke oss opp av dvalen! Vi som har det så alt for godt trenger ingen Gud, dette er spesielt sant her i Norge hvor vi er svært velsignet og hvis du tror at dette er tilfeldig så tro om igjen! Vårt land er bygget opp med bakgrunn i Bibel, bønn og kristne grunnverdier og vi har blitt kraftig velsignet grunnet dette, men i senere år har man forsøkt så godt man kan å utradere dette og det vil vi merke mer og mer i disse dager, for nå skal ikke vi spares lenger heller!
For at du ikke skal føle at du har supergod tid til å ta ett valg før Jesus viser seg i skyene (for deg som velger å skyve fristen helt frem til 2028/2029) vil jeg også fortelle at det finne de som mener at også jødene skal få oppleve at Jesus kommer tilbake innenfor en generasjons lengde! (Da må opprykket av menigheten skje 7 år før 2028/2029!). Du skal selv få lov å finne ut hva du mener blir mest riktig i denne sak!
For at man skal forstå disse ting riktig må jeg forklare litt….
Når Jesus henter sin menighet (alle de som Gud kaller sine barn, dvs. alle barn, alle de utilregnelige (f.eks. de med demens som er umyndiggjort eller av andre årsaker ikke er i stand til å ta ett eget aktivt valg) og alle de som har tatt imot frelsesverket og oppfylt kriteriene som beskrives der) opp til skyene ved opprykkelsen, dette vil kun være synlig for de det gjelder! Alle de som blir igjen, vil bare oppdage at folk plutselig blir borte for aldri mer å bli sett igjen! Dvs. at hvis 2 kjører rundt i samme bil og den som er frelst styrer bilen, så vil den som sitter i passasjersetet plutselig bli alene i bilen mens den er i fart! Derfor advares det om kaotiske scener når opprykket blir ett faktum!
 
Når opprykket er ett faktum vil bryllupet starte, dette er definert med en varighet på 7 år! Mens bryllupet foregår i himmelen med den frikjøpte skare vil de som er igjen på jorden, inkludert jødene få oppleve de 7 år som i Bibelen beskrives som trengselstiden! Her kan det nok finnes flere tolkninger, men jeg prøver å holde dette så enkelt og forståelig som mulig!
Det som skjer samtidig med opprykkelsen av den frikjøpte skare er at tiden for Den Hellige Ånd her på jorden er over og treenigheten skal igjen gjenforenes i himmelen og sammen feire det 7 år lange bryllupet med menigheten!
Dette fører også til at NÅDENS TID er over! Jesus innførte nåden når han fullførte verket på Golgata for at hver den som bøyer sine hjerter for sannheten skal vises nåde og få tilgivelse! Men når han henter menigheten og Den Hellige Ånd opp til himmelen tar han også med seg nåden! Tenk hvordan verden vil bli når nåden blir borte! Da skal ingen ve rop høres lenger! En unnskyldning er ikke lenger verdt noe! Skrekk og gru, sier jeg bare!
Dette gjør jo at det ikke lenger finnes noe HELLIG her på jorden og det er fritt frem for ANTIKRIST å tre frem! Han skal slik det beskrives i Bibelen tre frem med all sin makt for å lure de som er igjen til å tro at deres redningsmann nå har kommet, for å rette opp i alle ting! Han vil med sin makt vise til store tegn og under og han vil raskt vinne frem som den figuren alle setter sin lit til! Hvilken person dette er, blir jo spekulert på blant den frelste skare, for han må nå allerede være født og antagelig i godt voksen alder. For tiden hvor han skal gjøre seg gjeldende er jo i nær fremtid! Antagelig vil han gjøre seg mer og mer fremtredende jo nærmere opprykket vi kommer! Det er altså ikke slik at det åpner seg ett høl i bakken og at antikrist med sine horn kommer opp der! Dette skal skje på en slik måte at de fleste skal la seg lure! Kjenner at mitt hjerte blør av sorg når jeg tenker på de som skal møte denne grusomme skapningen som fritt skal få herje nådeløst i 7 år! Uff a meg og huttemætu for en tid det vil bli! Da skal man få en 7 års forsmak på hva som venter der satan skal regjere til evig tid! Du må være klar over at den plassen ble skapt så grusom for å straffe satan og den delen av engleskaren som fulgte han! Tror Gud blir fryktelig trist når han ser hvor mange som ikke vil høre på han og hans advarsler og når han ser hvor mange som velger satans rike fremfor Guds rike! Dette er så ufattelig trist!
 
Når dette 7 år lange bryllupet er over, vil Jesus komme til jorden for 2 gang! Da vil han i sammen med sin skare sette sine bein på Oljeberget for å dømme jordens befolkning! Da skal jødene som har holdt ut så lenge endelig bøye sine knær å bli frelst! Resten av jordens befolkning vil da også bli dømt! (Det står mange ting om hva som skal skje etter opprykkelsen, men det blir for omfattende å skrive om alt dette, kortversjonen er: Bli med på opprykket, for etterpå blir det ikke moro!).
Det står skrevet at den eneste måten man kan komme til himmelen på hvis man ikke blir med på opprykket, er å unngå å ta dyrets merke og gi sitt liv via martyrdøden uten å tilbe antikrist! Dette fordi man må til makter og myndigheter bekjenne at man tror på Jesus og derfor nekter å ta dyrets merke! Da vil man få ett valg om å ta dyrets merke eller å få sitt hode hugget av! Dette er brutale saker, men vil være siste mulighet etter at antikrist tar over makten i disse 7 år!
 
For at det fortsatt skal være en rød tråd igjennom mitt innlegg, blir det nå naturlig å fortelle litt mer inngående om dette «dyrets merke»! Dette er jo bevis du selv kan sjekke ut i dag for å få bekreftet det som skrives i denne artikkel!
Dyret det snakkes om er selvfølgelig satan!
Bibelen beskriver at det i løpet av de 7 trengselsårene vil bli UMULIG å kjøpe noe som helst, uten at man først tar ett merke på sin høyre hånd eller i pannen! (Dette er jo naturlig, for det er jo ikke alle som har en høyre hånd, men forhåpentligvis så har de fleste en panne og det er sikkert derfor det er skrevet slik vil jeg tro).
Hvis det skal være mulig å innføre noe slikt så må kontanter først nærmest være avskaffet, skal ikke mer enn bare be deg om å se rundt deg i samfunnet i dag og tenk på den rasende utviklingen….
Teknologien er for lengst oppfunnet og masseprodusert og kan tvinges på hver enkelt av oss i morgen om myndighetene bestemmer dette!
Pr. akkurat nå så foregår implementeringen av denne chip’en på en finurlig og «frivillig» måte ved at man kan slippe å bære med seg ett adgangskort for å komme inn på jobben, men kan bare føre sin hånd (med chip) opp mot adgangskontrollen og VIPPS (!) så er man inne! Chip’en inneholder jo samme teknologi som betalingskortene våre gjør og som gjør at vi nå kan «tæppe» kortet vårt… Skjønner du utviklingen og ser du hvor fort den går?
Jeg skal ikke bruke hele min artikkel på å fortelle om dyrets merke, men jeg vil du skal vite at FN har i sitt overordnede program at hele verdens befolkning skal ha denne nye teknologien innpodet i kroppen sin før år 2030! Man ønsker dette gjennomført så raskt som overhodet mulig, men år 2030 er fristen! Man snakker også om snarest å komme i gang med at alle nyfødte skal få sin «digitale signatur» inn i kroppen rett etter fødsel!
FN (som HATER Israel) er en av jordens 2 største «felleskap», det andre er EU! Noen vil kanskje også mene at NATO burde vært nevnt, men jeg tror at NATO straks er historie fordi NATO går i oppløsning innenfra med den måten som Tyrkia opptrer i sin iver etter å utvide sitt rike og fremme sine interesser! Dessuten vet jeg at Russland ikke bare skal forsyne seg av Israel, men også Norge! Bare se hvordan dette forberedes allerede i forhold til diskusjonen som Russland nå har startet om delingen av Svalbard. (Baserer også denne uttalelsen litt på en profeti som ei dame i Valdres kom med for mange år siden og alle de andre tingene i hennes profeti har gått i oppfyllelse akkurat slik hun sa!).
Hvis du søker på TV2’s reportasjer vil du kunne finne en reportasje hvor Christian Ringnes (kjent rik onkel fra Oslo) sin datter, så stolt sto frem som en innovativ ung kvinne som ønsket å være i forkant av utviklingen og hun kunne stolt fortelle at hun frivillig har valgt å få en chip innpodet i hånden. Stakkars jente! Hadde hun bare visst sannheten om sitt triste valg! Teknologien er enkel, og vi benytter den f.eks. i klekkeriet jeg er med å drifte. Dette for å kunne skille laksene fra hverandre i karet når de forskjellige individene har blitt DNA testet og skal pares med riktig individ av motsatt kjønn, for at DNA kartet skal bli så bra som mulig! Det settes inn et slikt merke i ryggen på laksen med en enkel pistol med en tykk nål som lades med denne lille microchip’en, man stikker nålen inn under huden og skyver merket ut fra nålen med avtrekkeren på pistolen! Den kan enkelt leses av med en skanner. Akkurat som hunder og katter id merkes hos dyrlegen! Akkurat det samme gjøres hos tatoveringssjapper som er de som tilbyr å gjøre dette i sammen med piercing osv. Superenkelt og gjøres på noen få sekunder!
Sverige er nok det landet som ligger lengst fremme i denne utviklingen, for der har de i lang tid tilbudt dette til de som reiser med toget regelmessig. Dette gjør billett prosessen mye enklere med denne chip’en i hånden. Mange tusen svensker har derfor valgt denne løsningen helt frivillig! Da kan de ha avtalegiro på månedskortet sitt og trenger ikke noe annet enn å løfte sin høyre hånd opp mot skanneren når de skal igjennom billettkontrollen! Enklere kan det jo ikke gjøres!
Det står i min Bibel at ALLE som tar dyrets merke dømmer seg selv til å tilhøre satan og hans rike til evig tid! Så dette er MEGET alvorlige saker min venn!
 
For å holde tak i den røde tråden så må jeg tilbake til FN og EU igjen! Dette er forkjempere for det jeg vil kalle «GLOBALISMEN»!
Tanken bak globalisme er at man skal samle alle mennesker i ETT rike! Og at man på denne måten skal kunne klare å skape fred på jord blant ALLE mennesker! Det finnes en elite med EKSTREMT velstående mennesker som aktivt jobber for å implementere globalismen fullt ut her på jorden! Verktøyene disse menneskene bruker er i første omgang EU og FN, samt PAVEN! Dette ligner MYE på Hitlers visjon, så man kan gjerne dra sammenligninger til han! Tenk! Bak EU så er Tyskland den sterkeste part og med en rikskansler som trekker i trådene for å gjøre EU så stor og mektig som mulig og for å fremme den globalistiske tanke og plan… Hmmmm…. Høres kjent ut? Tysk rikskansler som jobber aktivt for å få til ett rike….
Selv om Norge formelt ikke er ett EU land, så kan ikke politikerne her til lands slippe en fis engang uten å sjekke at dette er nedfelt i ett EU-direktiv først! Helt SYKE tilstander som norske politikere har satt Norge i bak ryggen på sin befolkning! Det er LENGE siden vi bestemte over eget land! 
Mange norske politikere har vært flinke til å fortsette denne prosessen og Erna jobber seg i hjel for å sikre sin internasjonale fremtid når hennes oppgave er fullført i Norge.
Norge øser nå ut millioner for at ho skal sikre sitt sete i Sikkerhetsrådet! Stor SKAM! Det er også sykt å se hvordan Norge tømmes for ressurser av EU systemet, bare se på vindmøllesaken! Vi snakker om milliarder på milliarder av norske borgeres penger som bare seiler av sted ned i globalistenes lommer og vi sitter som noen NEK og godtar alt! Først og fremst fordi pressen ikke informerer oss om disse ting, men de er jo kjøpt og betalt så man kan egentlig ikke forvente annet! Det er så hinsides MYE penger som forsvinner inn i EU systemet som INGEN kan gjøre rede for og vi sitter pent og pyntelig på gjerdet uten å kreve svar!
Så fort noen vettuge folk setter seg i opposisjon så finnes det frem noe skit i vedkommende’s historikk og så sørger media for resten. Eller at alt de sier blir vrengt i alle retninger sånn at ting kan misforstås og brukes mot dem! Globalismen må for all del strykes MED hårene, ellers kan du bare finne deg noe annet å gjøre med det samme! Er du snill gutt/jente så lokkes det med fete jobber i en av de internasjonale postene som f.eks. toppsjef i NATO!
 
Jeg for min del sluttet å stemme når jeg ble frelst! Dette fordi jeg innfor Gud står «juridisk» ansvarlig for den politikk som utøves av det politiske parti som jeg gir min makt eller stemme til! Her må jeg ta ett eksempel! Hvis jeg stemmer for ett parti som har i sitt partiprogram at de står for retten til å drepe barn i mors liv, så blir jeg medskyldig når jeg stemmer på dette parti! Siden jeg ble frelst har ikke jeg sett ett partiprogram jeg kan stemme på! Så jeg forstår hvorfor Gud i Bibelen oppfordrer oss frelste til å holde oss unna de ugudeliges råd og heller søke lykken på de rettferdighetens stier som bringer oss nærmere Guds hjerte!
 
Paven blir en sentral figur for disse menneskene som «konstruerer» og jobber frem globalismen, fordi de skjønner at det vil være umulig å forene folk om man ikke klarer å få alle til å samle seg under 1 trosretning! For den som har fulgt med litt i timen, så har det til og med vært nyhetsinnslag om at paven aktivt jobber med islam’s øverste ledere, for å kunne finne en måte å sammenføye og lage den nye verdensreligionen som foreløpig har fått navnet CHRISTSLAM. Som er en miks av kristendommen og islam! Det er jo dette som er de 2 største trosretningene i verden!
Når dette kommer på plass, ligger det meste til rette for å opprette ONE WORLD GOVERNMENT og ONE WORLD RELIGION som er det ultimate målet til globalistene!
Det disse menneskene ikke er klar over er at de aktivt jobber for å tilrettelegge verden for ANTIKRIST som skal komme som denne verdens redningsmann! Det er HAN som blir sjefen over alle sjefer i ONE WORLD GOVERNMENT!
Ett eksempel på en rik kjendis som er forkjemper for denne «elektroniske ID merkingen», er Bill Gates! En fersk artikkel forteller at han ønsker å bruke «dyrets merke» teknologien nå i forbindelse med Corona pandemien, for at hver av oss skal kunne gå med elektroniske opplysninger på denne chip’en om: Vaksiner vi har tatt, tester vi har tatt osv.osv. Han kan på denne måten linkes direkte inn i globaliseringsprosessen som foregår og han er verdens nest rikeste mann!
 
Har også lyst til å trekke frem Al Gore! En tidligere fremtredende politiker i USA og en såkalt «klima forkjemper». Han er en av arkitektene bak globalistenes avledningsmanøver, nemlig den så mye omtalte klimakrisa! Hvis du søker opp litt historiske fakta om Al Gore, så skulle vår verden iflg. han ha gått under 2-3 ganger allerede pga. økt havnivå etter smelting av pol is osv.osv.! Men han tror så mye på dette selv at han kjøper seg en mega praktvilla helt nede ved strandkanten, så det er lett å avsløre hans agenda! Det vi må forstå er at klimakrisa er «menneskeskapt», men ikke på den måten vi blir lurt til å tro! At vi har klimaendringer er helt sikkert og det har vi bestandig hatt, men at vi har en klimakrise er bare tull! At vi har miljø problemer er jeg mer med på! Vi forsøpler kloden og burde gjort mye mer for å fikse disse ting!
En annen ting som burde hjelpe deg å avsløre klimabløffen er at når man så sterkt fokuserer på å hindre utslipp av ditt og datt for å redde verden fra å gå under, så rettes dette fokuset seg fra FN og EU mot de rikeste landene som pålegges både det ene og det andre som tømmer landene for ressurser! Disse ressursene benyttes til å bygge globalistenes byggverk enda sterkere!
Hvis begrensning av utslipp faktisk har noe betydning så burde jo ALL fokus blitt rettet mot Kina, for de står jo bak det meste av skadelig utslipp i forhold til ALLE andre! Men dette hører vi ikke ett kvekk om! Dette fordi globalistene vet at Kina lever sitt eget liv og er ikke mulig å få i tale eller å lure om du vil! Globalistene bruker klimakrisebegrepet for å jobbe frem sin agenda! Dette kan være litt vanskelige saker å gjennomskue, men bruk litt tid på dette så vil du også se den røden tråden igjennom alle disse ting slik jeg beskriver! De som jobber for globalisme tror sikkert de jobber for en god sak om å lage 1 flott verden hvor alle kan være venner og være glad i hverandre! Alle tror på den samme religionen og grunnlaget for konflikter fjernes, slik at man kan leve lykkelig for resten av våre dager! Dette høres jo bra ut, så man kan jo forstå at noen lurer hodet sitt til å jobbe for denne sak! Det er bare slik at de ikke vet at de er med på å gjennomføre Bibelens profetier om å klargjøre antikrist sitt rike! I tillegg bidrar den såkalte klimakrisa til å få folk til å bli opptatt med det som skjer her nede på jorda og ikke opptatt med det som er i ferd med å skje i skyene!
Denne avledningsmanøveren er det satan som tjener på, for da blir det flere igjen som kan bli en del av hans rike! Han ønsker at det skal bli flest mulig igjen her når Jesus kommer i skyene!
I mange år har globalistenes plan hatt fremgang, godt hjulpet av Clinton klanen (med hundrevis av millioner i støtte fra Norge) og Obama med flere!
Men! Når det kommer presidenter som Donald Trump som enkelt avslører dette og som går rett i vrangstrupen på globalistene i FN og EU, så settes sterke krefter i sving og verden polariseres slik at kreftene som ligger bak, ikke lenger klarer å gjemme seg. Da vil det fort ryktes om krig og en tredje verdenskrig virker ikke lenger helt utenkelig! Spesielt aktualiserer dette seg når Trump også går rett i strupen på NATO og krever helt andre ting av dette fellesskapet! Akkurat som Bibelen beskriver! Dette er SPENNENDE saker å følge med på når man ser sammenhengen mellom alle disse ting! ALT HENGER SAMMEN!
Noe av det første Trump gjorde var å trekke USA ut av klima avtalen (Paris avtalen), han trakk også USA ut av atom avtalen med Iran hvor Obama kjørte inn den ene pallen med dollar etter den andre! Disse pengene har i sin helhet gått med på at Iran nå har bygget opp sine våpenlagre i hele Midtøsten, samtidig som de produserer for fullt det de trenger for å kunne lage atom bomber som er Irans ultimate mål! Disse skal brukes til å sprenge Israel bort fra kartet, for det er det eneste prestestyret i Iran er opptatt av! Egen befolkning hjernevaskes og råtner på rot, mens disse syke ting pågår!
 
Her fikk jeg nå lyst til å flette inn 2 ting som leses i nyhetene i dag (26/3-20)! For det første åpner nå staten for å ansette 400 politifolk og Corona situasjonen beskrives som årsaken til dette. Nå skal myndighetene ta på de tøffe hanskene og det er lett å se hva vi er på vei inn i nå!
Samtidig leser jeg at Det Europeiske Personvernrådet letter på restriksjonene rundt datainnsamling, da flere land nå utvikler apper for å spore hvilke folk som befinner seg hvor! Vi er nå på vei til ett totalitært diktatur som underbygger alle mine påstander fremsatt ovenfor! Jeg ser også at halve regjeringen nå har begynt å gå med en pin på kraven sin som reklamerer for Agenda 2030 som er resultatet av alle ting beskrevet i forhold til globalismen. Nå må snart den mest naive og blinde blant dere også se disse ting! Dette forgår nå HELT åpenlyst, og tiden du har på deg er kort!
 
Det som er AVGJØRENDE for å kunne se alle disse ting og hvordan alt henger sammen er at man MÅ forstå hva ÅND er!
 
Vi har ÅNDSMAKTER og ÅNDSKREFTER rundt oss!
 
For å kunne forstå disse ting så dreier jeg nå fokuset tilbake til skaperverket og til enkeltindividet!
Vi har i skaperverket en treenighet som består av Gud Faderen, Sønnen og Den Hellige ÅND!
Sønnen Jesus er også treenig, for han defineres som VEIEN, SANNHETEN og LIVET!
Som om ikke skaperverkets røde tråd skulle rekke enda lenger, så kan jeg fortelle at vi mennesker også er treenige! Vi består av ÅND, SJEL og KROPP (eller LEGEME som det står i Bibelen)!
Legemet vårt kan sammenlignes med «briller» som kommer i alle fasonger og i flere farger og fungerer kun som en tidsbegrenset oppbevaringsboks for vår sjel. Vår sjel bruker også kroppen som det instrumentet det ser verden igjennom, derfor sammenligningen med briller!
 
Det er sjelen som definerer hvem vi som menneske er og det er den som skal dømmes når vi dør! Det er derfor det heter seg at alle er vi like inni! Da er det sjelen det siktes til! (Forklar gjerne dette til rasister, for de forstår ikke disse ting!).
 
Vår ånd bestemmes av vår frie vilje og er den faktoren som avgjør hva vi gjør med våre liv!
 
Siden ikke en sædcelle eller kvinnens egg inneholder en sjel, kan man med sunn fornuft resonnere seg frem til at sjelen UMULIG kan være menneskeskapt, man sløser jo ikke bort en sjel unødvendig hver gang disse eggene og sædcellene forlater kroppen!
I Bibelen forteller Gud oss at før vi ble til i mors liv, så kjente han oss! Dette føyer seg inn i logikken når man forstår at det er han som tildeler oss sjelen vår i befruktningsøyeblikket! Sjelens varighet er ikke tidsbegrenset og den skal leve til evig tid! Derfor er våre valg SVÆRT viktige! En sjel er mer verdt enn hele verdens rikdommer står det i Bibelen og dette er sant og enkelt å forstå! Se for deg Bill Gates som er verdens nest rikeste mann! Tenk at han hadde enda mer, ja faktisk eide han ALLT! Hvor mye av dette får han med seg når han dør? INGENTING! Derfor står det i Bibelen at vi skal samle våre skatter i himmelen! Gjør noe godt for andre! Legg bort grådighet, ego osv. og bruk heller tiden på åpne ditt hjerte slik at du kan få en forbindelse til himmelen! Hiv ut ditt anker og sørg for at det havner på rett plass!
 
Vi mennesker ble i skapelsen utstyrt med noe som het «fri vilje»! Denne frie viljen gjorde at vi ikke ble funnet verdige en plass i paradis som Gud har skapt til oss! Der slipper INGEN synd inn! Når slangen klarte å overliste Eva til å spise frukten fra kunnskapens tre, så valgte Eva å ikke følge Guds påbud! Han hadde nemlig sagt at Adam og Eva kunne forsyne seg selv av alle ting, bortsett fra frukten på kunnskapens tre! Når menneskets frie vilje ble benyttet på denne måten, ble vi ikke lenger funnet verdig en plass i paradis! Vi ble derfor straffet av Gud og kastet ut av paradis! Sammen med oss ble også djevelen og 1/3 av engleskaren kastet ut av paradis! Vi fikk da tildelt en plass i den verden vi kjenner i dag og her er det som du sikkert har skjønt ikke noen begrensning for hvilke synder som fritt får utfolde seg, godt hjulpet av de åndsmakter som djevelen representerer! Alle mennesker får en mulighet til å komme inn i paradis igjen, men da må vår frie vilje bøye seg for Gud og gjøre de ting han ber oss om! Den saken forenklet han veldig for oss når Jesus ble sendt for å la synden bli spikret fast på ett kors!
 
Når det står i Bibelen at vi må med vårt HJERTE tro og med vår munn bekjenne at Jesus frelser oss fra vår synd, så forteller dette oss noe om hvor VIKTIG vårt hjerte er!
Det står ikke at vi må tro med HJERNEN! Det står at vi MÅ tro med HJERTET!
 
Hvorfor er det slik?
 
For å kunne forstå disse ting så må vi forstå hva det er vi slipper inn i hjertet vårt når vi med vår frie vilje velger å si JA til Jesus! Han er veien, SANNHETEN og livet! Han er samtidig DEN HELLIGE ÅND! Det betyr at vårt hjerte er plassen som åndskrefter og åndsmakter gjerne vil ha tak i!
Gud advarer oss i Bibelen når han sier at:
 
«FREMFOR ALLE TING! TA GODT VARE PÅ DERES HJERTE, FORDI LIVET DERES SPRINGER UT FRA DET!»
 
For at du enklere skal kunne forstå hva en ÅND er, så skal jeg dra en liten sammenligning!
Tenk deg at ditt hjerte sammenlignes med en reiseradio du har med deg langt ut på vidda i ett telt! Når du setter inn batterier i denne reiseradioen og vrir på kanalsøkeren så kunne du i hvert fall før DAB radioen kom, få inn radiosignaler og dermed få lyd i den lille radioen! Dette er jo ett lite mirakel, fordi du kan jo ikke se radiobølgene! Men siden dette virker, så MÅ man jo bare tro at det finnes ting man ikke ser, slik som det er med radiobølgene! Dette er jo ett levende bevis for at det finnes ting man ikke kan ta og føle på, men som allikevel er der! Akkurat som mobilsignaler også og wifi!
På samme måte er det med ÅND!
Forskjellen er at der det i radioverdenen finnes tusenvis av radiosendere, så finnes det i ÅNDEVERDENEN kun 2 sendere (I hvert fall som jeg vet om og som er verdt å nevne)! Men det finnes flere milliarder mottakere!
Gud sender på sin frekvens ut DEN HELLIGE ÅND, mens satan sender ut den ånd som ikke er hellig og som gjør at du knytter deg til han om du slipper denne til i hjertet ditt!
Valget er så enkelt at dersom du med din frie vilje IKKE velger å ha Den Hellige Ånd i hjertet ditt, så har du automatisk den andre varianten! Dette betyr ikke at du automatisk blir ondskapsfull og slem, for de som har en god rettferdighetssans og en god oppdragelse og er generelt snille og gode kan også ha «verdens ånd» uten at de skjønner dette! Når det gjelder Den Hellige Ånd så må den inviteres inn! Den står nok konstant og banker på og er aldri langt unna!
Når det gjelder inndeling av åndens frekvensbånd, så tror jeg at jeg vil nevne at Gud sier at veien til himmelen er smal og porten trang og få skal derfor finne den. På samme måte er veien til fortapelsen stor og bred og mange skal finne denne veien! Jeg tror derfor man må finstille hjertets potmeter daglig for å finne den himmelske frekvensen, for dette frekvensbåndet er smalt og kan være litt vanskelig å finne! Selv om man hele tiden prøver å ha hjertet sitt innstilt på den himmelske frekvensen, så er det hele tiden en annen frekvens som prøver å ta over radioen vår (hjertet vårt)! Det er dette som ligger i ordet «helliggjørelse»! Da ønsker man i størst mulig grad at hjertet vårt er innstilt på den himmelske frekvensen og at forbindelsen er i full duplex (toveiskommunikasjon)! Vanlig radio er jo simplex (kun 1 vei)! (Heisan. Der fikk jeg brukt ord og uttrykk jeg lærte på skolen)!
 
Kommunikasjonen man har med Jesus foregår på denne måten via hjertet, så man må ikke be høyt for at han skal høre oss! Vi kan be inni oss også og han hører dette like godt!
 
Du har som meg sikkert hørt flere mordere si i avhør at de hørte stemmer inni hodet sitt, som fortalte dem at de måtte utføre denne handlingen! Denne stemmen tilhører satan og det er hans ånd som ligger bak denne «hviskingen» i hodet! På samme måte klarer satans ånd å hjernevaske ondskapsfulle mennesker til å gjøre de grusomste ting! Demoner og satans makt skal ikke undervurderes, det beviser ISIS islamistene til det fulle! (Hvilken åndsmakt tror du ligger bak islam? Les innholdet i deres oppskriftsbok og reflekter!)
Dette er skumle saker og det er viktig at vi benytter oss av blodets beskyttelse mot slike mennesker! Jesu blod har kraft til å rense bort alle slike ting! Vi kan påkalle Jesu blod i alle situasjoner ved å rope ut hans hellige navn! Da må alle andre vike plass, inkludert satan!
 
Jeg har lyst til å trekke frem 1 sak som for meg avslører lett hvilken åndsmakt som har kontroll på hjertet ditt! Dette er abortsaken! Jeg vil påstå at hvis du mener abort er OK og helt uproblematisk, så har du på INGEN måte Den Hellige Ånd i hjertet ditt! Tidligere var jeg blind og mente at abort var helt uproblematisk, for dette er jo bare en kjøttklump uten følelser og hva er problemet med å ta bort dette liksom! MEN! Etter at jeg inviterte Den Hellige Ånd inn i hjertet mitt, så fikk jeg opp øynene for SANNHETEN! Nemlig at denne skapningen er ett menneske allerede fra første sekund hvor det tildeles en sjel som skal leve til evig tid! Verket blir fullbrakt i befruktningsøyeblikket og det eneste som trengs er tid for at dette skal få vokse seg ferdig! Denne vakre skapningen blir ikke noe «mer» menneske når utviklingen passerer 8, 12, 18 eller 24 uker! Det er kun størrelsen og organenes utvikling som forandrer seg, men alt er jo allerede til stede i mikroskopiske størrelser! Det er ett liv fra aller første sekund! Var det ikke ett liv så ville jo ikke barnet vokst! Noen mener at det ikke er ett liv før hjertet slår, noe som skjer etter ca. 21 dager eller 3 uker om du vil! Noen mener at det ikke er ett liv å ta vare på før barnet kan overleve utenfor livmor! De som påstår noe slikt vet ikke hvilket rike deres hjertets anker er forankret i! Dette er jeg 100% sikker på!
Selvsagt finnes det etiske og vanskelige dilemmaer som f.eks. voldtekt og incest, men jeg blir voldsomt trist og ganske provosert når disse eksemplene blir brukt for å rettferdiggjøre alle aborter! Man må forstå at i enhver abort, så er det noen som stiller seg til dommer over ett annet menneskes liv! Man deler ut dødsstraff ofte like enkelt som man deler ut karameller!
Kvinnene skylder på at det er deres kropp og at det er deres valg! Dette er løgn!
Sannheten er at den lille kroppen som ligger inni mamma’s mage har sitt eget DNA, sitt eget hjerte som pumper sitt EGET blod rundt i kroppen! De som står frem med strikkepinnene sine bør heller klemme sammen beina og lære seg ett og annet om etikk og moral i stedet for å rive ett annet menneske i fillebiter! Dere får tilgi meg! Men dette er så blodig urettferdig at mitt hjerte brister når jeg tenker på alle de barna som trekker seg sammen i mors liv, for å slippe unna de redskaper som drar de ut stykkevis og delt! Hvis alle voksne hadde lært barna sine om etikk og moral og livets verdi, så ville kanskje flere ventet med sex til de er modne nok til å ta ett ansvar om ett barn uventet skulle bli ett resultat!
Det er en grunn til at ikke alle kan få barn! Disse vil mer enn gjerne adoptere de barn som ikke ønskes velkommen hos biologisk mor! Mye burde vært gjort for å tilrettelegge slike ting fremfor å drepe de man ikke ønsker! For meg beviser dette tema hvor stor innflytelse og makt satan har i vårt samfunn!
For ikke lenge siden så jeg en reportasje fra ett «pro choice» arrangement i USA, hvor en ung dame kjempet seg frem til mikrofonen for å fortelle at hun hadde utført 21 aborter og at hun gjerne utførte flere! For dette er IKKE noe problem! Hva skal man si til sånt?
Jeg har forståelse for at Gud HATER dette og at han ikke har særlig barmhjertighet for de som står på feil side i abort saken! Det står i Bibelen at med det mål man måler andre med, skal man selv tilmåles! Tenk deg selv at du dømmer en uskyldig til døden uten å blinke med øya en gang! Skal da Gud ha barmhjertighet for deg på dommens dag?
Kan ikke få understreket NOK hvor viktig det er å få på plass dømmekraft i livet sitt! Da er Den Hellige Ånd HELT nødvendig og sentral! Abort er MORD uansett hvordan du enn vrir og vrenger på det! Må på slutten legge til at for den som er blind, men som får igjen synet, så vil sikkert tilgivelsen ligge klar dersom man påkaller denne med ett ydmykt og sønderknust hjerte! Dette min venn, er så alvorlig som en sak kan bli! Herren har lagt dette tema tungt på mitt hjerte! Derfor spares det ikke på kruttet når denne sak settes på agendaen!
Ludvik Nessa er en ekte HELT som har viet sitt liv for de aller mest sårbare blant oss! Sånn! Da er det nok om abort som tema, men da vet du hvor jeg står i denne sak! Du skal vite at på dette tema rikker jeg meg ikke en eneste millimeter og jeg møter hvem som helst til en debatt!
 
Jeg kommer heller aldri til å bestride at enhver kvinne har retten til å bestemme over sin egen kropp! Der støtter jeg enhver kvinne 100%! Overtredelse og krenkelse av denne rettighet straffes etter mitt syn latterlig lavt! Voldtekt av kvinner og barn burde blitt straffet så hardt at det fikk en fryktelig stor preventiv effekt! Deres (og andres) rettigheter er ett min oppfatning «hellige» og ukrenkbare!
 
Nå senker jeg min pekefinger og folder mine hender…..
 
Nå skal jeg snart fortelle om en mektig opplevelse jeg fikk en natt for kort tid siden, hvor en mann kom inn på mitt soverom og vekket meg, men først må jeg fortelle foranledningen til dette!
 
Jeg har i lang tid grublet på noe som for meg har vært viktig å forstå, nemlig hvordan man kan finne ut hva som er sant og hva som er løgn! For meg er dette svært viktig for å kunne stå på rett side i alle viktige saker!
Her er hva jeg fant ut etter mye grubling og tanker som bare detter ned i hodet mitt:
Det første jeg fant ut at man må gjøre, er å bruke begge ørene. For bruker man kun det ene øret, så får man bare den ene siden av saken, samt at vi bare blir halvparten så kloke som vi gjør ved å bruke begge 2!
Det neste vi må gjøre er å koble begge disse ørene skikkelig til hjernen og ikke bare frontlappen (den delen av hjernen som sitter i pannen), for der sitter vårt følelsesregister! Hvis vi tillater oss å ta avgjørelser basert kun på følelser da ender vi opp med å synes at f.eks. abort er helt OK og helt uproblematisk! Vet at noen ble provosert der, men trekk pusten og les videre…. Vi mennesker har ett ansvar for å koble på resten av hjernen også, for vi har en del av hjernen der kapasiteten er litt større og mer fornuftig enn frontlappen. Vi klarer i større grad å basere våre meninger på noe mer enn kun våre følelser om vi kobler inn hele kapasiteten vår! Tenk hvor enkelt det er å manipulere våre følelser! (Bare se på hvor krenket abortforkjempende kvinner blir når noen sier at de ikke har rett til å ta livet av andre mennesker! Dette er ett klassisk eksempel på noe som stopper opp i frontlappen der følelsene sitter!).
MEN holder det å koble på resten av hjernen da?
Svaret er dessverre NEI!
Selv om vi kobler på alle de hjernecellene vi er utstyrt med, så vil vi fortsatt begrenses av vårt IQ nivå (intelligens nivå)! Det kan MILDT sagt variere fra menneske til menneske!
Det som er hemmeligheten, er at vi må koble hodets organer sammen med hjertet vårt!
Dette burde vel være tilstrekkelig?
Svaret er igjen NEI!
Det siste som må på plass, er at hjertet ditt MÅ være innstilt på den himmelske frekvensen og at man har en toveis kommunikasjon med Jesus! Når han som er sannheten finnes i vårt hjerte, vil vi kunne måle ting opp mot den reneste sannheten som finnes! Disse ting overgår all forstand, men det er slik skaperverket er satt sammen! Det er bare så alt for få som skjønner disse ting! Man MÅ ha Den Hellige Ånd i sitt liv for å kunne få den rette veiledning!
 
I tillegg til å ha ett inderlig ønske om å få vite hvordan man kan finne sannheten, så har jeg også spurt Jesus om hva han mener når han forteller oss at vi må løfte opp vårt kors og følge han! Jeg vet jo selvfølgelig at det ikke er meningen at vi skal spikre oss ett trekors og gå rundt med dette i hverdagen, men dette er noe jeg har lurt på og som jeg gjerne vil ha ett godt svar på!
 
Nå kommer jeg til en av de «råeste» opplevelsene jeg har opplevd og som skjedde for kort tid
siden! Om natten sover jeg som regel VELDIG tungt, men denne natten var det noen som vekket meg! Jeg satt meg opp i sengen midt på natten og jeg vet ikke om jeg er halvveis våken eller om jeg halvveis sover, men jeg får se en mann som ser meg rett i øya! Jeg kan ikke gjenfortelle hvordan mannen så ut, men det strålte en himmelsk godhet ut fra hans øyne og det var dette som ble ett blikkfang for meg!
Jeg klarer heller ikke å gjengi 100% ordrett det han sa for jeg var litt «omtåket» slik man er rett etter at man våkner av tornerosesøvnen, men han sa noe alá dette:
 
For å løfte opp sitt kors og følge meg, så må man gjøre dette:
 
Deretter løftet han sin ene hånd og førte den opp mot sitt ene øre, der stoppet han opp før han lot sin hånd passere over nesen og frem til det andre øret, for deretter å føre hånden tilbake til nesen og så opp til hjernen, før han sakte lot sin hånd falle nedover og forbi en smilende munn og til slutt ned til hjertet! Fra den vinkelen han stod formet han ett perfekt kors for meg!
Dette var for meg en MEGET spesiell hendelse hvor jeg fikk bekreftet fra aller høyeste hold viktigheten av å koble sammen hodets organer med hjertet! Ikke bare ørene og hjernen, men også munnen! Jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg at det er dette som betyr å ta opp korset! Men jo mer jeg tenker på dette jo mer logisk blir det!
 
Jeg ble LYS VÅKEN og slet med å sovne igjen etterpå, så jeg gjespet litt på jobben den dagen!
INGEN i hele verden kan ta ifra meg denne opplevelsen som bare føyer seg inn i rekken av mektige opplevelser som jeg kan fylle en hel bok med å beskrive! Først forer han hodet mitt med tanker som han hjelper meg å sortere og sette sammen og deretter bekrefter han dette på denne fantastiske måten! Det er slik man opplever, når man lever med Jesus! Han underviser oss! Gir oss tanker vi grunner på, setter ting sammen for oss og viser oss hvordan ting henger sammen! Noen ganger gjester han oss slik han gjorde denne natten hos meg!
 
Jeg vil legge til at jeg har hørt hans stemme krystallklart ved 2 andre hendelser i livet mitt, men det var i lys våken tilstand! Så røsten var kjent, men denne gangen fikk jeg også se han i øynene! Snakk om tillitserklæring! En svært trostyrkende opplevelse som jeg vil leve lenge på! Kunne vært fristende å fortelle om disse 2 andre gangene jeg hørte hans røst også, men da blir artikkelen for lang! Disse beskrives i egen artikkel som jeg har kalt mitt vitnesbyrd!
 
Her tror jeg det passer å flette inn noe som plutselig datt ned i mitt hode for kort tid siden, det lyder som følger:
 
«Visdom dannes når forstanden møter og smelter sammen med sannheten!»
 
Dette er IKKE noe jeg kunne klart å finne på selv! Det er ett resultat av Jesus sin undervisning til meg! Han er den beste læremester!
De som mener at det ikke er spennende å leve ett liv som frelst ANER IKKE hva de snakker om!
 
Når man tar imot frelsesverket og ELSKER sannheten, så får man være med på en utrolig spennende reise! Jo mer tid man setter av i livet sitt til Jesus jo mer spennende ting får man være med på! Dette har jeg fått erfare til det fulle!
 
Jeg ble alene for 6 år siden og i stedet for å jakte på en ny livspartner, så sa jeg til Jesus at her er hjertet mitt! Dette er nå ditt! Du skal få ansvaret for å ta godt vare på mitt hjerte nå!
Dette var det tryggeste valget jeg kunne ta! Jeg har underveis utforsket ett par muligheter for å få ro i sjela, men siden jeg ikke lenger har ett hjerte selv å gi bort så er jeg fortsatt alene, men jeg er ALDRI ensom!
Men den tiden jeg har vært alene disse 6 årene har store deler av min fritid blitt brukt på å lære meg mer om Guds rike og hvordan ting henger sammen på jorden i den tid vi lever i!
Så jeg forstår godt hvorfor de fleste som lever hektiske familieliv 100%, ikke har tid til det som jeg har fått tid til de siste 6 årene. Jeg har minst halvparten av min kveldstid alene! Da kan man bruke mye tid på å oppdatere seg! Jeg er så takknemlig for alt jeg har lært og jeg håper du tar imot i hjertet ditt, alle disse ting som jeg nå forsøker å formidle til deg igjennom denne artikkel! Alle ting jeg nevner kunne vært utbrodert og forklart ytterligere, men ta heller kontakt om det er ting du ikke forstår og min dør står alltid åpen! Selv i disse Corona tider skal vi nok finne en løsning!
 
Det er så mange ting vi ikke forstår! For min del opplevde jeg en rar ting for mange år siden rett etter at jeg var frelst! Jeg satt og tenkte på min mormor! Hun fikk dessverre demens (eller om det var alzheimer?) uansett så var resultatet at hun døde etter en ganske lang periode hvor hun ikke var i stand til å gjøre rede for seg selv! I tillegg døde min bestefar i etterkant av dette, men der vet jeg min far fikk be frelsesbønn med han på hans dødsleie, så jeg vet at han ble reddet for tid og evighet. Men! Jeg gikk og bekymret meg for min mormor som aldri fikk tatt noe eget slikt valg! En dag jeg ble litt ekstra trist mens jeg tenkte på dette, så var det akkurat som en svak stemme inni hodet mitt sa:
 
«La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for himlenes rike hører slike til!»
 
Snakk om opplevelse og at min byrde ble tatt bort! Selvfølgelig! Hun var jo satt tilbake som ett lite barn igjen, ute av stand til å ta egne valg mot slutten av sitt liv! Takk og lov og pris! Henne skal jeg få møte igjen!
Slike opplevelser setter for meg alvorlige sykdommer i ett annet lys! De som rammes av en sykdom de dør av, blir satt i en situasjon hvor de med alvor gis muligheten til å reflektere over livet! Når de går inn i siste fase gis de mulighet til å ta ett valg som mange andre faktisk ikke rekker å gruble over før det er for sent! Nevner dette som en digresjon og noe til ettertanke! For noen så kan en slik situasjon faktisk gjøre at noen redder sin evighet i himmelen nettopp fordi de ble alvorlig syke! Det er først når man skjønner at himlenes rike er ekte, at ting som dette settes i ett slikt perspektiv!
 
Det er ikke alle som får reise til himmelen på første klasse slik min farmor fikk gjøre!
Hun satt på mine foreldre sitt kjøkken, pappa var i garasjen, mamma stod ved kjøkkenbenken og min tante satt ved samme bord! Plutselig! Hennes ansikt lyste opp, samtidig som hun så opp og hevet sine hender mot himmelen! Deretter sa hun:
 
JESUS!
 
For så å falle sammen som en klut som detter på gulvet! Gjenopplivningsforsøk ble foretatt til ingen nytte! I ettertid ble dette ett eksempel for oss som tror, at de som JESUS elsker aller mest, de henter han personlig! Snakk om fantastisk måte å reise på! Det skal sies at hun hadde gjort seg fortjent til å få reise på denne måten! Hun var rett og slett ett fantastisk menneske som jeg var VELDIG glad i!
 
Nå nærmer vi oss slutten på min artikkel, men det gjenstår noen viktige oppsummeringer og spørsmål jeg vil ta meg tid til å svare på først!
Det er ting jeg nå vil at du virkelig skal grunne på i ditt hjerte og det kan hende at du virkelig begynner å få VELDIG dårlig tid min venn! Spesielt siden INGEN av oss er sikret den neste timen en gang!
 
Har du ditt navn skrevet i livets bok?
 
Har du ansvar for noen i livet ditt som heller ikke har sitt navn skrevet i livets bok, f.eks barn som er i tilregnelig alder?
 
Tror du det er vanskelig og komplisert å ta dette valget med å bli frelst?
 
Tror du at du MÅ springe ned dørene på ett menighetslokale?
 
Er du blant de som påstår at «religion» er roten til alt ondt?
 
La meg først avlive myten om at religion er roten til alt ondt! Det er LØGN!
Det er satan som er rota til alt ondt! Ferdig snakka! Så da er den parkert!
Hvis ikke du har fått ditt og dine kjæres navn innskrevet i livets bok, så er dette den viktigste oppgaven du har i ditt liv å rette på dette! Sjelen lever ett evig liv og vi er lovet en så fin fremtid at ord blir fattige! Les Bibelen selv og se!
Du kan som meg leve ett liv hjemme i ditt eget hjem uten å dra på faste møter! Men vi oppfordres til å søke felleskap slik at vi sammen kan vokse i nåde og kunnskap, men i disse tider så sliter jeg med å finne meg ett «åndelig hjem», for jeg er så kritisk til det som forkynnes! Samt at jeg har sett at tilstanden i lokale menigheter kan variere voldsomt! Men finner du ett sted hvor du trives så er det superflott, men la deg ikke lure ut av en skarp forkynnelse som maner til helliggjørelse hvor sannheten står i sentrum i alle ting! Det er sannheten som setter oss fri!
 
Les gjerne mitt innlegg flere ganger og spesielt det avsnittet som beskriver hvordan organene våre henger sammen med hjertet! Dette er viktige saker å skjønne for å finne sannheten! En av nøklene vi må finne, er at det finnes en åndeverden og at vi påvirkes av dette uten at vi forstår! Det er lett å bli lurt! Vi har fått en fri vilje til å regulere dette, men da må vi være bevisste på å koble våre organer sammen og være opptatt av å finne sannheten i alle ting!
 
For å gi sitt liv til Jesus og bli frelst er enkelt! Du kan gjøre det der du står eller sitter AKKURAT nå! Det eneste du trenger å si er følgende:
 
Jesus! Nå vil jeg gi mitt hjerte til deg! Sett inn i meg ett nytt hjerte som er fylt med din ånd Jesus! Undervis meg om den smale veien du vil at jeg skal gå, slik at jeg frem til porten når! Jesus! Form meg etter din vilje Jesus, slik at ikke porten blir for trang til meg!
Takk Jesus!
Takk, for at jeg nå kan kalle meg ditt barn!
 
En frelsesbønn kan utformes på mange måter, men bruk en som treffer hjertet ditt og vær oppriktig i ditt valg for det handler om overgivelse! Vi gir bort vårt gamle hjerte til Jesus og han setter inn ett nytt!
Sier du dette med din munn og mener dette med ditt hjerte, så har du gitt ditt liv til Jesus og du er herved frelst! Du får tildelt ett nytt liv og starter med helt blanke ark! Dette kan gjerne bekreftes via dåp med full nedsenkelse under vann, da dette er en handling for å vise makter og myndigheter at du mener alvor og det ligger litt symbolikk i denne handlingen. Man vaskes ren og kommer opp av vannet til ett nytt liv som en ny skapning som akkurat er født! Men det viktigste er at valget tas av hele hjertet ditt og du MÅ ikke gjennomføre denne dåpshandlingen for å bli frelst!
Uansett hva du tidligere har gjort i livet ditt så blir dette kastet i glemselens hav og du får begynne på nytt! For en enestående mulighet frelsesverket gir oss! All skiten i livet ditt blir borte og INGENTING av dette skal kunne bli brukt mot deg igjen!
 
Nå blir det viktig å finne den smale veien med ditt liv og det gjøres ved å innstille hjertets potmeter hver morgen! Kan gjøres ved å be Gud om styrke og visdom for dagen! Lykke til!
Jeg har blitt vist at jo lenger ut på venstre eller høyresiden du kommer (politisk) jo mer ondskapsfullt blir det! Jo sterkere avstand du tar fra ytterste venstre og ytterste høyre, jo smalere blir den veien du har igjen! Ved å se seg både til høyre og venstre og fokusere på veien rett frem der Jesus går, så sikrer du deg å holde deg på den smale veien! (Elsker denne billedliggjøringen av den smale vei!).
 
Jesus vil støtte deg og han svikter ALDRI! Be og du skal få! Gjør for andre, det du vil at de skal gjøre for deg og blir du minnet om å gi av det lille du har til de som trenger det mer enn deg, så følge hjertet ditt i disse ting! Det du gjør for en av disse mine minste! Det gjør du for meg sier Jesus! Husk at du fortsatt er en synder som vil feile, for det er likt for ALLE mennesker, men vær fremfor alt ydmyk i hjertet ditt når du ber om tilgivelse til de som berøres av dine feil! Nåden som Jesus tilveiebragte på korset, gjelder KUN for den som er ydmyk!
Jeg hater den forkynnelsen som forteller deg at du bare kan synde på fordi alle syndene allerede er tilgitt! Dette er etter min oppfatning ikke å gå den smale vei som Jesus ber oss om å gå, men heller falske profeter/forkynnere som står frem med ett feilaktig budskap! Jesus advarer disse med å fortelle dem at det ville vært bedre for dem om de festet en kvernstein med ett tau til sitt hode og at de senket seg i havet med denne, fremfor å lede hans utvalgte på villspor! Alle som forkynner har ett stort ansvar! Men ikke alle tar dette alvorlig nok og vi står alltid ovenfor åndsmakter som med sin kløkt og listighet ønsker å lure oss over på den brede veien som fører til fortapelsen!
 
Sånn! Nå har du fått oppskriften på veien til det evige liv på riktig plass og vi skal på en spennende reise sammen! Les Bibelen, så du vokser i nåde og kjennskap og be om å få lys over ordet som er skrevet. Den Hellige Ånd er vår hjelper i denne sammenheng! Du vil oppleve å se nye ting nesten hver gang du leser samme kapittel! Sånn sett er Bibelen fullstendig overlegen alle andre bøker! Vi har verdens beste reiseoperatør, så gled deg til en spennende reise!!!!
 
Til slutt vil jeg si!
Mine valg er ikke tatt på ett tynt grunnlag! Det er etter en laaaaaang prosess hvor jeg virkelig måtte se at kart og terreng stemmer overens! Jeg har vokst opp i ett hjem hvor jeg fikk være vitne til en mann som ble totalt forandret etter sitt valg og han har for meg vært en stor inspirasjonskilde og en god læremester! Pappa’s store kjepphest var i alle år:
 
Man MÅ ha kjærlighet til sannheten! Den MÅ man ikke miste for det er nøkkelen til alt!
 
Til det kan jeg bare si: AMEN!
 
Jeg ser at enkeltpersoner over hele verden legger ut facebookvideoer og youtube videoer hvor de forteller at de opplever å få se Jesus i både drømmer og våken tilstand, hvor han forteller at han kommer MEGET snart og at de må fortelle dette til alle de kjenner! De som ikke tar slikt på alvor og som bare stikker hodet i sanden som strutsen, vil stå igjen med skjegget i postkassa den dagen dette faktisk skjer! For de som ikke har skjegg er det kanskje dobbelthaka som detter ned i postkassa! Selv om humor ALLTID har vært min «greie», så er dette blodig alvor min venn!
Jeg vil anbefale deg å søke opp følgende filmer på youtube: Left behind!
Disse filmene forteller deg litt om hvordan bortrykkelsen vil foregå! Dette er også forklaringen på hvorfor det i USA er forbudt at begge piloter i ett fly er frelst! Dersom bortrykkelsen skjer mens ett fly er i luften og 2 piloter blir rykket bort så skjønner du sikkert selv hva som vil skje med dette flyet og de som sitter igjen der….Søk også opp videoer av de som forteller om hva de opplevde mens de var døde! Noen får en sjanse til å leve videre for å kunne ta ett klokt valg og for å kunne være ett sannhetsvitne om hva som møter oss på andre siden!
 
Det er med stor begeistring jeg mot slutten av min artikkel proklamerer følgende:
 
MIN JESUS LEVER!
 
Om han skal bli din også er kun opp til deg og din frie vilje, men det anbefales på det varmeste!
 
Jeg må helt på tampen få si at jeg synes det er MEGET spesielt at HELE VERDEN nå må sette seg på kne og bøye seg i støvet for en «taggete krone» som vi alle vet at Jesus måtte bære på sin vei mot Korset! La dette være anledningen du benyttet til å bøye dine knær for Jesus min venn!
Det vil du aldri angre på!
 
Min mor sa: Drøy ikke til i morgen med å gjøre det du kan gjøre i dag!
 
Det vi er vitne til i disse dager er fødselsveer! De gjør vondt og spesielt når riene begynner! Fødselen nærmer seg kjære venn, så gjør deg rede, for natten skal komme da ingen kan arbeide. Så benytt dagslyset mens du kan! For det kan være folk rundt deg du vil ha med til himmelen!
 
Lykke til min venn med ett valg for livet!
 
Kjenner jeg deg, så skal du vite at jeg er glad i deg!
Kjenner jeg deg ikke, så skal du vite at jeg trolig hadde blitt glad i deg om vi fikk hilse på hverandre! La oss ta en kaffe sammen i himmelen en vakker dag!
 
Klem fra
Ketil Olay Edvardsen
 

Kommentarer

05.01.2022 19:57

Elfi Edsberg

Dette var mektige saker,

06.05.2020 13:42

Tom Runar

Amen for en sterk tekst. Jeg kjenner at det du skriver her traff så veldig. Har forsøkt å dele videre med andremye av det du skriver her. Skulle gjerne ha snakker med deg. Mye jeg lurer på av spørsmål

06.05.2020 13:51

Ketil

Har sendt deg en PM på messenger slik at vi kan oppnå kontakt.

06.05.2020 11:22

Ruth Mirjam Dalen

Jeg vil anbefale alle å lese dette! Det opplyser i all Kjærlighet og vil hjelpe deg å se Hvor du står ! Noe av det mest interessante og alvorlige jeg har lest-og dette deler jeg HALLELUJA !

04.04.2020 08:27

Elfi Edsberg

Alvorlig budskap Bør leses av alle,til ettertanke 💓

01.04.2020 22:48

Henrik Fredriksen

Takk for ett fint budskap. 🙏🏻🙏🏻

01.04.2020 10:29

Merete Madsen Sunde

Artig å se hvor likt vi tenker. Det er vel slik når man er lært av Herren Jesus. Vi nærmer oss vel nå, etter Jødenes kalender, slutten på det syttiende året etter Israels gjenfødelse.

01.04.2020 10:43

Ketil

Amen! Jesus svikter oss aldri og han vet å bekrefte sin sannhet i alle ting! De som kjenner hans røst vil også kjenne igjen hans budskap! Takk og lov og pris for en mektig Jesus vi har!