HVA VIL DET SI Å HA KRISTUS SOM HERRE I SITT LIV?

Ute i verden er det mange som klatrer i kunnskapens og maktens tre for å bli andres herrer. De ofrer sannhet og rettferdighet for å nå sine mål. De vil være herrer i andre menneskers liv. De vil herse og boltre seg i makt og luxus og de er venner med makteliten og slår den fattige og hjelpeløse i hjel på sin vandring. De velger bort eller velger ut, eller sorterer ut sine foster eller medarbeidere. De vil rett og slett være herrer på kunnskapens og maktelitens tre!

Så kommer Herrenes Herre til vår jord og setter lyset på disse ting. Jesus Kristus, Guds egen Sønn kommer inn i tiden for å ta et evig oppgjør med disse herrer i dette mørket og ondskapens åndehær. Han tilbyr frelse i den Herre Jesu Kristi navn og utlyser en kommende dom for alle dem som ikke vil la seg frelse og vende om fra sin synd og tro på sannheten om Guds rike.

La deg ikke lure av denne verdens herrer, men få Kristus som Herre i dit liv og følg Ham. Han er sannheten og rettferdigheten i egen person. Han er Guds lys og Guds ord. Han har oppfylt Loven ved å frelse deg og føre deg inn i kjærlighet til sannheten. La deg ikke lure lenger min venn.

Vi ser at det er mange religiøse ledere som også vil være herrer og de fører mange vill. Å bygge Guds menighet på jord er ikke å bygge store organisasjoner og følge dens herre. Å bygge Guds menighet er å bringe mennesker inn i et samfunn med Gud der de tjener Herren Jesus Kristus i Ånd og sannhet. Den som velger kjærlighet til sannheten blir aldri sviktet av Gud. Velg i dag min venn. 2 Kor 4,5 Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere - for Jesu skyld.

SÅ SIER HERREN ISRAELS GUD:
Joh 3,16-21 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.

Joh 1,12-13 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.

Rom 8,14-17 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 15 Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: "Abba, Far!" 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.

2 Tim 2,19 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: "Herren kjenner sine", og: "Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett".

Ef 6,24 Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå! Kol 2,6 Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham,
1 Pet 3,15 men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.