DET ER MAKT I GUDS HENDER

OVERGI DITT LIV I HERRENS HÅND <3


Den allmektige Gud som sendte sin enbårne Sønn for å frelse verden har virkelig noe å gi oss. Han har nemlig all makt i himmel og på jord.

Så sier Herrens ord;
Sal 118,4-9 De som frykter Herren, skal sannelig si: Hans miskunnhet varer evig. 5 I dyp nød ropte jeg på Herren. Herren svarte meg og satte meg i fritt lende. 6 Herren er ved min side. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? 7 Herren er for meg, Han støtter dem som hjelper meg. Derfor får jeg se ned på dem som hater meg. 8 Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på et menneske. 9 Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fornemme menn.