GUDS VREDE RAMMET JESUS FOR AT DU OG JEG SKULLE SLIPPE FRI. VED TROEN PÅ HAM OG OMVENDELSE TIL ET LIV I ÅNDEN, ER VI FRIKJØPT FRA DEN KOMMENDE VREDE. HAN TOK STRAFFEN FOR AT DU OG JEG SKULLE SLIPPE FRI.

SANNHETEN OM GUDS VREDE OVER ALL SYND OG URETT MÅ IKKE FORTIES!!

Frelsen i Kristus Jesus har en betydning for oss som er mye viktigere enn hvordan vi har det her i tiden. Her i tiden vil vi stå ovenfor umoral og urettferdighet, eller synd som bibelen kaller det. Men vi kan bli frelst og reddet fra det onde også her i tiden. Det kan skje ene og alene ved Herrens mektige ord. Å bli frelst fra synd, vil si at vi ikke lenger blir syndens trell, vi blir frelst og satt over i tjeneste for rettferdigheten ved ordet og Åndens hjelp.

Frels oss fra det onde! Dette betyr i hovedsak at vi ikke lenger skal være i tjeneste for satan og hans ondskapsfulle og slu åndehær. Her blir vi garantert lurt uten Guds hjelp. Det er altså ekstremt viktig å forstå hvorfor man skal bli frelst, så man kan søke Guds hjelp hver eneste dag til å velge rett. Det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly, også her på jorden. Overhyrden Jesus bryr seg om din og min åndelige tilstand. Han bryr seg virkelig om at du og jeg har vår sak i orden med Gud. Han kom for å vise oss veien, sannheten og livet og vårt endemål er himmelen i evig herlighet hos Gud.

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. 18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.

Joh 1,12-13 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett* til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, 13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

VALGET ER VÅRT! HVA VELGER DU? 
5 Mos 30,19 Jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitner mot dere: Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve.

ALLE DEM SOM IKKE TAR I MOT JESUS SOM FRELSER OG HERRE OG VENDER OM FRA SINE SYNDER GÅR FORTAPT. DET ER HVA HERRENS ORD SIER.