Å BLI FRELS ER EGENTLIG SÅ ENKELT SOM Å OPPRETTE ET KJÆRLIGHETSFORHOLD TIL SANNHETEN


Summen av Guds ord er kjærlighet! Summen av Guds ord er sannhet! Jesus Kristus er veien, Sannheten og livet. Ingen kan komme til Faderen uten gjennom Ham.

Joh 1,12-14 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet – en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far – full av nåde og sannhet.

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Rom 8,14-17 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader! 16 Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn; 17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

MANGE KAN MED SIN MUNN SI AT DE TROR PÅ GUD, MEN DE EIER INGEN KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN SOM ER GUDS ORD.
Det er bare de som tok i mot Jesus som frelser og Herre i sine liv som er frelst og født på nytt. De som åpent bekjenner at de har Kristus Jesus som Herre i sine liv.