GUDS KJÆRLIGHET ER NØYE KNYTTET TIL SANNHET. SUMMEN AV GUDS ORD ER SANNHET

HVA ER GUDS KJÆRLIGHET?

Guds kjærlighet er nøye knyttet til sannhet. Gud har vært veldig tydelig gjennom historien og sagt i en hver sammenheng hva som er sant og rett. I Guds ord bygges sannheten opp ved mange stadfestelser. Historisk og profetisk og ved Guds bud og lære. Derfor sier bibelen at summen av Guds ord er sannhet.

 

Det vil ikke si at vi kan tolke det forskjellig eller som vi vil. Sannhetene bygges opp og forsterkes ved mange uttalelser under forskjellige omstendigheter. Derfor bygges vår tro på Gud ved å lese hele bibelen. Men forutsetningen er at vi først tar i mot kjærlighet til sannheten. Vi må lese i søken etter sannheten, ikke for å motbevise.

 

For å få Åndelig bekreftelser om sannheten trenger vi den Hellige Ånd. Dette sier Gud selv. Dersom du selv eller djevelen skal sette sammen bibelens hemmeligheter og nøkler, vil det bli egoistiske eller onde planer og ideer. Guds eget ord er smart sammensatt. Først er det nedskrevet som en ren historiebok med slektsledd og alt fra Adam til Kristus. Deretter er historiene om alle Gud har tilt til nedskrevet gjennom 66 bøker i bibelen. Den er verdens mest leste bok uten sammenligning. Den er i 2016 oversatt til ca 2000 språk. Ca 75 språk hvert år. Bibelen fornekter ikke seg selv, den bekrefter seg selv.

 

Guds ord er sannhet! Sannhet er Guds kjærlighet! Så kommer det store spørsmålet; Har du Guds kjærlighet i ditt liv?

Selv djevelen kommer som en lysets engel og vifter med tilbud som mennesker oppfatter som kjærlighet og sannhet. Men de blir lurt fordi det ikke er den fulle og hele sannhet. De som lar seg lure havner til slutt i fortapelsen for de skal stå til rette for Gud med hva de har gjort i livet.

 

Derfor trenger vi å bli frelst og komme til sannhets erkjennelse så vi kan forstå hva som er Guds vilje. Det finnes bare frelse i Jesu Kristi navn. Det er bare ved dette navnet mennesker kan bli frelst. Kristus er nemlig Gud åpenbart i kjød. Han er Sønn av Gud. Han er den førstefødte av alle som er født av Gud. Derfor sier Jesus Kristus at vi må bli født på nytt. Gud kom selv til vår jord for å redde oss fra det onde og fortapelsen. Han ga seg selv på et kors for å vise oss sin kjærlighet og vise oss den vei vi skal vandre for å nå himmelen.

 

Den som tar til sverd skal falle for sverd. Den som tar opp sitt kors og følger Jesus Kristus på korsets vei skal få evig liv. De skal få en fred i sine liv som verden ikke kan få. Vil du ha dette nye livet? Det er bare Jesus Kristus som kan gi deg det. Skal du få Guds kjærlighet i ditt liv må du bli født på nytt. Hvordan kan det skje?

 

Dersom du med hele hjertet tror; At Jesus Kristus er Guds Sønn eller at Kristus er Gud åpenbart i kjød. At Han tok straffen for våre synder med seg opp på korset og kjøpte oss fri fra Guds vrede over synd og urett. Dersom du tror dette og lar deg døpe i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn så er du født på nytt.

 

For dette kan bare Gud åpenbare for ditt hjerte. Da har du Guds Ånd i ditt liv og Han vil åpne bibelens nøkler enda mer i ditt liv. Bli hos Gud ved å være i Hans ord og vokt deg for falske profeter og ulv i fåreklær. De har ingen medfølelse med din sjels tilstand. Be for ditt liv og Gud vil bevare deg fra det onde.

Du er hentet ut fra fallet i edens have og flyttet over i Guds rike og er trygg. Du er frelst fra det onde!

 

Guds ord: Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.

Joh 1,12-13 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.